ผลกระทบของกัญชาต่อสมองและพัฒนาการของเด็กและวัยรุ่น

ผลกระทบของกัญชาต่อสมองและพัฒนาการของเด็กและวัยรุ่น
จัดทำโดย
1.สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
2.ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย
3.ชมรมจิตเวชศาสตร์การเสพติดแห่งประเทศไทย
4.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
ขอบคุณ ข้อมูลจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
โรงกัญชา