เรื่องน่ารู้ของ กัญชา กับพัฒนาการทางสมองของเด็ก

คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงการใช้กัญชา เพราะแม้ใช้แค่อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ระหว่างการตั้งครรภ์ ก็สามารถส่งผลกระทบในด้านสติปัญญาและพฤติกรรม รวมทั้งความจำ การรู้คิดและทักษะทางสังคมต่อเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น เนื่องจากสามารถถ่ายทอดผ่านทารกในครรภ์ได้
โรงกัญชา