Category Archives: ดอกกัญชา

ดอกกัญชา

ประกาศแพทยสภา เรื่อง ไม่ใช้กัญชาในทางที่ผิด

จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 8 หน่วยงานของรัฐ ในว […]

สายพันธุ์กัญชา ปลดล็อค…กัญชาทางการแพทย์เสรี

กัญชา เป็นพืชสกุล Cannabis อยู่ในวงศ์ Cannabaceae มี 3 […]

โรงกัญชา